روز: بهمن 4, 1400

همه چیز در مورد کولونوسکوپی

همه چیز در مورد کولونوسکوپی در این محتوا همه چیز را در مورد کولونوسکوپی و کاربرد های آن توضیح می دهیم. کولون و رکتوم بخش های از دستگاه گوارش به حساب می آیند و لوله عضلانی به نام روده بزرگ را تشکیل می دهند.120 تا 150 سانتی متر روده بزرگ