روز: بهمن 23, 1402

چه زمانی باید عصب کشی انجام دهیم؟

درمان ریشه، که به عنوان عصب کشی نیز شناخته می‌شود، یک روش دندانپزشکی برای ترمیم و حفظ دندان‌های آسیب‌دیده و عفونی است. در این روش، پالپ دندان که شامل اعصاب و عروق خونی است، از داخل دندان برداشته شده و کانال ریشه تمیز و ضدعفونی می‌شود. سپس کانال ریشه با