پزشک طب سنتی

معرفی بهترین پزشکان طب سنتی شیراز به همراه آدرس و تلفن مطب

پزشکان طب سنتی خوب در شیراز پزشک سنتی با دانشی برگرفته از باورها و تجربه‌های بومی فرهنگ‌های مختلف، با تجویز داروهای گیاهی به درمان بیماری های مختلف می پردازد.انواع طب سنتی:طب سنتی چین، طب سنتی کره‌ای، طب سنتی آفریقایی، طب ایران باستان، طب سنتی ایرانی، آیورودا و طب سنتی اروپایی.سایت