آزمایشگاه تشخیص طبی

معرفی بهترین آزمایشگاه های تشخیص طبی در شیراز به همراه آدرس و تلفن

آزمایشگاه های تشخیص طبی خوب در شیراز در آزمایشگا ه های تشخیص طبی آزمایشات بالینی روی نمونه ها انجام میشود.و با توجه به نتیجه آزمایشات به تشخیص بیماری های مختلف پرداخته میشود.آزمایشات معمولا روی نمونه‌های خون، ادرار، مدفوع، خلط، زخم  انجام میگیرد.سایت شیراز پزشک با در اختیار گذاشتن آدرس و