روز: فروردین 22, 1400

روش های عمل جراحی چشم کدامند؟

آشنایی با روش های عمل جراحی چشم از مشکلات بینایی میتوان به نزدیک بینی، آستیگمات، و پیرچشمی اشاره نمود که از جمله عیوب انکساری چشم می باشند.بیشتر افراد بجای استفاده از عینک و لنز ترجیح می دهند که چشمان خود را عمل کنند. عمل جراحی چشم ها با استفاده از