روز: بهمن 28, 1402

درد عصب کشی تا چند روز ادامه دارد؟

عصب کشی یا درمان ریشه، روشی برای ترمیم دندان عفونی یا آسیب‌دیده است که در آن پالپ (بافت عصبی و عروقی) داخل دندان برداشته می‌شود. این روش می‌تواند باعث ایجاد درد و ناراحتی موقت در دندان شود. درد عصب کشی تا چند روز ادامه دارد؟ عصب کشی یا درمان ریشه،